Transporter

Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare. Råvaran ska först ur skogen för förädling för att sedan transporteras som färdig produkt till kunder runt om i världen. God infrastruktur och trygga transportkedjor är viktigt för skogsindustrin.

Största järnvägsanvändaren men mest sjöfart

Skogsindustrin är den bransch som köper mest järnvägstransporter i Sverige. Tågen används främst för transporter av trä och papper, men också för virkesråvara och andra inkommande transporter. Järnvägen som transportmedel ger låga utsläpp av koldioxid och branschens ambition är att öka andelen gods på järnväg.

Drygt 70 procent av skogsindustrins export av färdigvaror transporteras till sjöss. Företagen använder i stor utsträckning egna logistiksystem där fartyg går i trafik mellan Sverige och hamnar på kontinenten och i Storbritannien.

Lastbilen är nödvändig

Lastbilstransporterna är det huvudsakliga transportmedlet för virkesråvaran från skogen till fabrikerna. För transporterna från hamn och järnvägsterminalerna ut till kunderna är lastbilar ofta det enda alternativet. I dag utgör bränslet 30 till 40 procent av åkarens totala kostnader. Genom effektivare planering, styrning och uppföljning kan bränsleförbrukningen och miljöbelastningen minska, samtidigt som trafiksäkerheten kan öka. Därför arbetar branschen med virkesbyten mellan skogsbolagen och för att optimera fordonens rutter.

Hur påverkar höga transportkostnader skogsindustrin?