NSG-Sweden driver forskningsagendan

Förverkligandet av skogsnäringens forskningsagenda är en långsiktig uppgift. Ambitionen är att få till stånd starka program och projekt. Genomförandet är beroende av forskningsfinansiärernas, såväl offentliga som från näringslivet, intresse och engagemang. Genom den nationella supportgruppen NSG-Sweden skapas en grund för denna samverkan.

National Support Group Sweden (NSG), bildad av Skogsindustrierna, är den samlande kraften bakom Skogsnäringens forskningsagenda. NSG-Sweden är också referensgrupp till den europeiska teknologiplattformen FTP (Forest-based Sector Technology Platform).

Skogsindustrierna ansvarar för gruppen och är ordförande. Som en del av den europeiska teknologiplattformen FTP utser NSG-Sweden den svenska ledamoten i FTPs Advisory Committee.

Verksamheten inom NSG-Sweden genomförs inom tre referensgrupper med representanter från samhälle, industri, institut och akademi. De tre grupperna är Skog och skogsråvara, Massa, papper och bioraffinaderi samt Träprocesser och träprodukter.

Processledarna för referensgrupperna samordnar utvecklingen av forskningsagendan, kommunicerar verksamheten samt inspirerar till nya projekt och program. Ett programsekretariat på Skogsindustrierna leder det dagliga arbetet och organiserar kontakter med intressenter och finansiärer.

Ett programsekretariat vid Skogsindustrierna leder arbetet och organiserar kontakter med viktiga intressenter och finansiärer. Sekretariatet stödjer också processledarna i arbetet med att få till stånd större angelägna forskningsprogram och projekt.

Ordförande och ledamot av FTP Advisory Committee

Torgny Persson, Skogsindustrierna
Telefon: 08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Processledare (adjungerade)

Skog och skogsråvara:

Magnus Thor, Skogforsk
Telefon: 070-598 85 96
magnus.thor@skogforsk.se

Träprocesser och träprodukter:

Marie Johansson, RISE
Telefon: 070-630 62 51
marie.johansson@ri.se

Fiberbaserade produkter och bioraffinaderier:

Claes Holmqvist, RISE Bioeconomy
Telefon: 08-676 72 16
claes.holmqvist@ri.se