Yttrande om EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

tallkvist, pappersmuskel, pappersmassa och flis på blå bakgrund

Skogsindustrierna har valt att svara på regeringens remiss om det förslag från EU, inom ramen för ”Fit-for-55”, som handlar om sjöfartens omställning och bränsle. Skogsindustrierna svarar ur ett varuägarperspektiv, det vill säga som en av Sveriges största transportköpare av sjöfrakter.

Sammanfattning

Skogsindustrierna vill se att regeringen driver frågan om en klimatfond för sjöfarten istället för de initiativ som lagts fram inom ramen för”Fit-for-55”, och som syftar till att ställa om EU till 2055.

Om EU Kommissionen väljer att inte använda en klimatfond för sjöfarten menar Skogsindustrierna att följande åtgärder då måste säkerställas:

  • FuelEU Maritime bör utformas så att det kan skalas upp till ett globalt system för hela den internationella sjöfarten, företrädesvis genom IMO.
  • Eventuellt inkomster från sjöfartens omställning ska inte användas till att finansiera andra delar av EU:s omställning utan bör gå tillbaka till sjöfartssektorn på något sätt för att främja innovation.
  • Alla fartyg från 400 bruttoton och uppåt bör inkluderas.
  • Alla fartygsresor enligt definitionen i EU-MRV bör inkluderas, dvs resor till/från och inom EU/EES.
  • Konsekvenserna för regioner och områden i EU/ESS utkanter (till exempelvis i Bottenviken) kommer påverkas mest negativt och måste analyseras noggrannare samt kompensationsåtgärder för dessa bör övervägas.
  • Kostnaderna för sjöfartens omställning riskerar att bli hög, vilket innebär att konkurrenskraften för europeiska företag inom industri påverkas negativt.
  • En konsekvensanalys bör genomföras för att studera effekter för varuägare/transportköpare.
  • Kontrollstationer bör sättas för att utvärdera politiken som inkluderar utvärdering av kostnader och konkurrenskraft i kombination med att överväga flexibilitetsmekanismer.