Sågade trävaror

Foto: Derome

Mer än hälften av timret från de svenska skogarna går till sågverken för att bearbetas till olika slags virke och förädlade produkter som till exempel limträ.

Byggvirke till hus, höghus, hallar och broar

Byggvirke är oftast tillverkat av gran och används till väggar, golv, bjälklag och tak i hus, offentliga byggnader, sporthallar, träbroar med mera. Ska träet ingå i en bärande konstruktion, som till exempel takstolar, bjälklag och väggar används konstruktionsvirke som är indelat efter hållbarhetskriterier. För större dimensioner används ofta limträ. Det består vanligtvis av 45 mm tjocka lameller som limmas samman till stora konstruktionselement.

Visste du att ett trähus kan binda koldioxid i över hundra år och att om hälften av Sveriges flerbostadshus 2025 byggs i trä i stället för i andra material skulle klimatpåverkan i byggskedet minskas med cirka 40 procent varje år? Läs mer hos Svenskt Trä.

Ett förnybart byggnadsmaterial

Trä är ett förnybart byggnadsmaterial. Modern trähusproduktion har också en låg energianvändning under produktion. Om vi därtill bygger husen industriellt kan vi addera en mängd positiva effekter - snabbhet, kvalitets- och kostnadsäkerhet, enklare logistik, bättre arbetsmiljö och arbetstillfällen utanför storstadsområdena. Läs mer om träbyggande hos Sveriges Träbyggnadskansli, som drivs i samverkan mellan Skogsindustrierna och Trä- och möbelföretagen.

Snickerivirke för möbler inredning och golv

Snickerivirke används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor, inredningar och golv. Till snickerivirke används vanligen furu, dels på grund av dess goda möjlighet att bearbetas till god ytkvalitet, dels på grund av kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar ovan mark. 

Råå förskola i Helsingborg representerar god svensk arkitektur i trä och speglar och utvecklar tiden vi lever i. Därför vann förskolan Träpriset 2016. Hos Svenskt Trä kan du få mer inspiration.