”Vi kan bygga en stad i staden”

Tack vare nya byggnadstekniker kan man idag bygga i trä på redan existerande byggnader och på så sätt förtäta staden och samtidigt minska koldioxidutsläppen. I kvarteret Glitne i Umeå har man till exempel byggt nya lägenhetsplan ovanpå en galleria.

Mitt i centrala Umeå, ovanpå gallerian Utopia, har en påbyggnad i trä förändrat stadens siluett. De 49 lägenheterna bildar tillsammans ett nytt kvarter som lever sitt eget liv. 

– Städerna växer och många vill bo inne i själva stadskärnan. Genom att bygga nya våningar av trä ovanpå befintliga huskroppar kan vi förtäta utan att behöva bygga nya gator eller ta grönområden i anspråk, säger Robert Martinson på stomsystemexperten Martinsons. 

En gammal metod

Långt tillbaka i tiden kunde en uttjänt byggnad få nytt liv genom att flyttas till ny plats. Sedan blev det vanligare att riva och bygga helt nytt. Idag är det åter cirkularitet som gäller. Att förlänga livslängden på de byggnader som redan finns, öka resurshushållningen och minska utsläpp och avfall är mer hållbart. Det fossilfria byggmaterialet trä har viktiga fördelar: 

– Många gånger är husstommar så starka att det går att bygga på extra våningar utan att förstärka grunden. Men det är grundkonstruktionens hållfasthet och byggmaterialets vikt som avgör hur många nya våningar som man kan bygga. Väljer man trä, som är ett lätt material jämfört med betong, kan man generellt addera tre våningar istället för en, säger Robert Martinson. 

Trä är lätt och stabilt

Det är byggnadstekniker när man använder stomsystem i limträ och/eller korslimmat trä, så kallat KL-trä, som numera gör det möjligt att bygga på befintliga huskroppar. Genom att såga stocken i varierade dimensioner av brädor och limma ihop dessa korsvis får du ett byggmaterial som både är lätt och extremt stabilt.

Nya lägenhetsplan på gallerian Utopia, Umeå. Foto: Jonas Westling

– I Glitne byggde vi lägenheter ovanpå en galleria, och kunde skapa attraktiva lägenheter mitt i city utan att påverka stadsbilden särskilt mycket. Däruppe blir det som en egen stad i staden, säger Robert Martinson. 

Att bygga ovanpå en annan byggnad går inte bara snabbare, det är som regel också tystare – man slipper ofta pålning och andra bullriga förstärkningsarbeten. Dessutom har trä stora miljöfördelar när det kommer till transporter och logistik. Den låga vikten gör att lastbilar kan lastas med större volymer, vilket leder till färre transporter och lägre koldioxidutsläpp.

De snabba, mer hållbara byggprocesserna har väckt intresse hos byggbolagen.

– Vi märker viljan att bygga mer cirkulärt växer. Påbyggnader i trä löser så många utmaningar. Ska vi skapa ett hållbart samhälle behöver vi bli bättre på att utgå från det vi redan har. Då kan möjligheten att bygga på mer på höjden ha stor betydelse, säger Robert Martinson.  

Vill du veta mer om påbyggnationer i trä?

Timber on Top är ett samverkansprojekt som initierats och genomförts av Sveriges Träbyggnadskansli, Föreningen Trästad Sverige och Svenskt Trä och som inkluderar samtliga aktörsled i värdekedjan – till exempel stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt akademi och institut.

Syftet var att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår.

Läs mer om Timber on Top.

Läs mer om Martinsons här.