Publikationer inom industrihistoria

Bruksserien - papper och massa i Sverige

I serien finns Sveriges alla bruk dokumenterade, från de första handpappersbruken på 1500-talet till dagens maskinpappersbruk, från småskalig fiberframställning från lump till storskalig produktion av massa från skogsråvara. Läs om framgångar, misslyckanden, expansion, nedläggningar och ägarskiften.

 • Papper och massa i Medelpad och Jämtland (1997)  
  Författare: Christian Valeur
 • Papper och massa i Ångermanland (2000)
  Författare: Christian Valeur
 • Papper och massa i Småland – del 1 (2002)
  Författare: Karl-Fredrik Gustafsson
 • Papper och massa i Småland – del 2 (2004)
  Författare: Karl-Fredrik Gustafsson
 • Papper och massa i Småland – del 3 Handpappersbruken (2015)
  Författare: Anders Houltz, Marie Nisser och Helene Sjunnesson
 • Papper och massa i Östergötland (2003)
  Författare: Helene Sjunnesson och Thomas Wahlberg
 • Papper och massa i Västerbotten och Norrbotten (2003)
  Författare: Christian Valeur
 • Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland (2007)
  Författare: Christian Valeur
 • Papper och massa i Dalarna och Uppland (2008)
  Redaktörer: Hans Troedsson och Per Jerkeman
 • Papper och massa i Värmland (2009)
  Författare: Lennart Stolpe (och redaktör), Carl Håkansson, Lennart Källén, Hasse Olsson och Alf Svensson
 • Papper och massa i Södermanland, Västmanland och Närke (2010) 
  Författare: Per Jerkeman och Bo Wessman
 • Papper och massa i Västergötland, Bohuslän och Dalsland (2011)
  Författare: Jan Rennel
 • Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland (2012) 
  Författare: Per Jerkeman (och redaktör), Patrik Ekheimer, Bertil Johansson, Jan Malmström, Lennart Igerud, Inga Kinell, Lars-Erik Wernersson och Anders Wetterling

Mer om de svenska bruken

Här är en förteckning över de  närmare 400 massa- och pappersbruk som dokumenterats i Bruksserien

Produktserien

Serien visar den svenska skogsindustrins utveckling ur ett produktperspektiv. De kommer successivt att kompletteras med fler intressanta branschprodukter.

 • Förpackningspapperens historia (2016) 
  Författare: Lennart Stolpe
 • Press stopp? Det svenska tidningspapperets historia (2018)
  Författare: Anders Luthbom
 • Wellpappförpackningens historia och framtid (2019)
  Författare: Gunilla Jönson

Övriga böcker

 • Gunnar Sundblad – den siste brukspatronen (2022)
  Författare: Per Jerkeman
 • Ett Värmlandsepos (2020)
  Författare: Sven Rydholm, redaktör: Lennart Stolpe
 • "... huru vi kokade cellulosa och gjorde papper därav" Ingenjörer berättar (2014)
  Redaktör: Per Jerkeman
 • Att göra skillnad – ingenjörer berättar (2017)
  Redaktör: Per Jerkeman
 • Vägen mot hållbarhet (2017) 
  Författare: Per Jerkeman och Hans Norrström

Beställ böcker här

Alla Industrihistoriska utskottets utgivna böcker går att beställa här. Priset per bok är 300 kronor inkl. moms och porto. Företag faktureras, privatpersoner betalar till Arbio AB, bankgiro 5129-2332. Tidigare utsålda titlar tryckts print-on-demand. Böckerna kan även beställas i bokhandeln via t ex www.bokus.com.

Beställ böcker - Industrihistoriska

Policy*