Marknadskommittén

Foto: Skogsindustrierna Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Uppdraget för marknadskommittén är att säkerställa att Svenskt Träs internationella engagemang är i linje med medlemmarnas behov. I uppdraget ingår bland annat att årligen utvärdera genomförda aktiviteter på olika marknader och utifrån det ta fram en strategisk plan för kommande satsningar.

Marknadskommiténs styrgrupp

Erik Eliasson, Skogsägarna Norra Skog (ordförande)

Andreas Jonasson, Södra Skogsägarna

Fredrik Wallenstad, Moelven Industrier ASA

Henrik Bertilsson, Setra Trävaror

Johan Hedin, Holmen AB

Karl-Johan Löwenadler, VIDA AB

Markus Henningsson SCA Wood AB

Pekka Södervall, Stora Enso Wood Product

Kommittéansvarig

Anna Ryberg Ågren, Direktör, Svenskt Trä