Utsläppshandel (EU ETS)

Foto: SCA Östrand

EU ETS är ett avgörande styrmedel för att minska utsläppen inom EU och nå de egna klimatmålen. Därför bör anläggningar som nått nollutsläpp fortsatt omfattas av EU ETS. Beslutet att utesluta anläggningar som använder mer än 95 procent biomassa som energi, uppmuntrar till fortsatta utsläpp.

EU ETS (EU Emissions Trading System) är ett system för handel med utsläppsrätter. När EU ensidigt lägger en kostnad på koldioxid finns en risk att produktionen flyttar till länder med mindre ambitiösa klimatmål, så kallat koldioxidläckage. För att minska den risken får industrier fri tilldelning av utsläppsrätter, vilka baseras på produktriktmärken. Riktmärkena anger hur många utsläppsrätter man kan få per producerad enhet. Medlemsländer kan även kompensera elintensiv industri för indirekta kostnader som orsakas av ETS, något som Sverige har valt att inte göra. I exempelvis Norge, Finland och Tyskland finns det en sådan möjlighet. 

EU ETS är ett avgörande styrmedel för att minska utsläppen inom EU och nå de egna klimatmålen.

Skogsindustrierna anser att:

  • Det är positivt att kommissionen gör produktriktmärken mer teknikneutrala. Styrmedel ska ha fokus på målet, att minska fossila utsläpp, inte på att gynna specifik teknik. Det borde även gälla sektorer som använder biomassa i sin produktion. 
  • Biomassa borde inte behandlas annorlunda än andra åtgärder för att minska utsläppen. När föregångare som använder biomassa straffas riskerar utsläppen att öka i vissa sektorer.   
  • Anläggningar som nått nollutsläpp borde fortsatt omfattas av EU ETS. Beslutet att utesluta anläggningar som använder mer än 95 procent biomassa uppmuntrar till fortsatta utsläpp. Föregångare som använder biobränsle i sin produktion bör inte straffas för att de redan har ställt om till fossilfritt.