Sebastian Svensson Meulmann: Doktorand vid Linnéuniversitetet

Berätta om din forskning!

Jag undersöker förutsättningarna för att använda obehandlad gran till husfasader. Man brukar traditionellt sett behandla en fasadpanel för att den ska hålla längre. Alternativet till behandlat virke har hittills främst varit importerat virke, såsom obehandlad ceder och lärk. Nu vill vi se om den inhemska granen kan vara ett alternativ istället.  

Varför vore det bra med obehandlad gran?

En obehandlad träpanel kan lättare återanvändas till något annat eller användas till biobränsle. Sedan är framställningen av färg i regel energikrävande och det obehandlade importerade virket medför stora koldioxidutsläpp i och med transporten. Fördelen med inhemsk gran är därför att det skulle ge ett mycket mindre koldioxidavtryck.

Hur ser en dag på universitetet ut?

Det är väldigt varierande, vilket jag tycker är kul! När man forskar testar man olika hypoteser och analyserar resultatet för att få en sammanställd bild. Så en del dagar genomför och följer jag upp tester av olika träpaneler. Andra dagar består mest av litteraturstudier eller så är jag behjälplig vid undervisningen här på universitetet. Det händer också att jag står i verkstaden och tillverkar paneler till testerna.     

Vad gör du för tester?

Fukt är till exempel en viktig parameter att undersöka. En träfasad utsätts för stora fuktvariationer på grund av vädret och det kan därför uppstå sprickor. En behandlad träpanel är, jämfört med en obehandlad, inte lika känslig för fukt. Så en del av forskningen går ut på att undersöka var fukten samlas och vilken densitet och tjocklek panelen bör ha för att bäst stå emot sprickbildning.

En del av testerna görs i laboratorium, vi har till exempel en maskin som sprejar panelbitar med vatten och skapar en artificiell ådring med hjälp av UV-lampor. Med hjälp av den kan man snabbare få en uppfattning av resultatet. Vi har också tillgång till ett försöksfält utomhus. Det använder vi för att se vad som händer med olika fasadpaneler över tid i naturlig utomhusmiljö.

Har du alltid varit intresserad av trä?

Nej, det var faktiskt först när jag läste till byggingenjör på universitetet som jag fick upp ögonen för trä och hållbara byggtekniker. Jag blev inspirerad av alla nya stora träbyggnader som finns här i Växjö, det var nytt och häftigt för mig att se! Trä som material är också komplicerat och roligt att räkna på och har goda miljöegenskaper. Jag tror på ett framtida biobaserat samhälle där trä har en viktig roll.