Så kan vi bygga ett cirkulärt samhälle

Foto: Emil Nordin

En viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart samhälle är att utveckla den cirkulära ekonomin. Därför har regeringen grundat ”Delegationen för cirkulär ekonomi”. Nu har delegationen fått utökat uppdrag att underlätta för industrin att bidra i omställningen.

– Det krävs insiktsfulla ingenjörer och aktörer inom industrin som utvecklar system för att hushålla med material och använda mer material ut biosfären istället för att plocka dem ur jordskorpan, säger Tomas Kåberger, ordförande för delegationen.  

Själv är han professor i industriell energipolicy med gediget engagemang för miljö, och har genom åren bland annat varit energisekreterare på Naturskyddsföreningen och generaldirektör på Energimyndigheten. 

Mental tröghet

På vägen mot en mer cirkulär vardag och bättre hushållning med resurserna ser Tomas Kåberger en del hinder. Han oroas med över något som han kallar ”en allmän mental tröghet”.  

– Även om de mest utvecklingsinriktade gör stordåd finns det en tröghet därför att det tar tid att se de nya möjligheterna och använda dem, säger han och fortsätter: 

– Det finns också tröghet i det ekonomiska systemet där företag som har levt gott på ineffektiva system gärna vill bromsa utvecklingen. Vi har länder som är stora exportörer av råvaror och som inte tycker att det är kul att den cirkulära ekonomin utvecklas snabbt. Men sådant kan vi komma över med insiktsfulla aktörer i industrin och samhället i övrigt. 

Tomas Kåberger, ordförande, Delegationen för cirkulär ekonomi.

Hur långt har Sverige kommit i den gröna omställningen, i en internationell jämförelse?

– Vi är kanske inte bäst, men vi ligger långt fram. Särskilt skogsnäringen är en stor del av den svenska ekonomin jämfört med de flesta andra länder. Andra EU-länder har inte samma kunskap och erfarenhet om skogsindustriella system som vi. Det kan skapa problem när det fattas beslut – grundat på missuppfattningar – som missgynnar ett hållbart, långsiktigt, effektivt skogsbruk. Risken är att vi får ett regelverk som ställer nästan orimliga krav på tillväxt i skogen, jämfört med vad som krävs för att hålla ett långsiktigt hållbart skogsbruk.  

Hur cirkulära kan vi bli?  

– Vi kan bygga ett samhälle utan linjära flöden. Ett fullständigt cirkulärt samhälle kräver mycket billig energi. Men med de senaste årens allt billigare solel är även det rimligt att hoppas på, säger Tomas Kåberger.