Pappershanddukar i ett cirkulärt flöde

600 ton pappershanddukar har hittills återvunnits genom hygienföretaget Essitys tjänst Tork Paper Circle. Redan på 90-talet utvecklade Essity en modell för att samla in och återvinna allt torkpapper de levererar till kunder. Men då var tiden inte mogen. Nu, 20 år senare, är intresset för cirkularitet stort.

Så här skapar de klimat- och affärsnytta genom återvinning!

  1. En verksamhet anlitar tjänsten Tork Paper Circle.
  2. Toalettbesökare slänger handdukarna i en behållare.
  3. Lokalvårdare tommer behållarna.
  4. Återvinningspartner samlar in de använda handdukarna.
  5. Handdukarna återvinns på Essity-bruket.
  6. Nya mjukpappersprodukter blir till. Kretsloppet är slutet.

2,3 ton återvunnit på 3 månader

I Ängelholm har en förskola, två skolor och kommunhuset testat tjänsten under tre månader. Totalt har 2,3 ton papper återvunnits. Nu ska kommunen skala upp projektet.

Utmaningen i Sverige

Utmaningen i Sverige är det lagstadgade kommunala avfallsansvaret. Om någon vill använda Tork Paper Circle måste hen söka dispens från sin kommun för att få sortera ut ett specifikt avfall. Att sluta enskilda avtal mellan Sveriges cirka 290 kommuner och respektive förskola, företag eller annan kund som vill ha tjänsten tar lång tid.