Skogsindustriernas styrelse

Foto: Södra Södra
 • Lotta Lyrå, ordf. Södra
 • Ivar Vatne, vice ordf. Billerud
 • Ulf Larsson, vice ordf. SCA
 • Henrik Sjölund, vice ordf. Holmen
 • Per Lyrvall, vice ordf. Stora Enso
 • Måns Johansson, vice ordf. VIDA koncernen
 • Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige
 • Lennart Eberleh, Arctic Paper
 • Marcus Westdahl, Setra Group
 • Morten Kristiansen, Moelven
 • Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
 • Eva Thunholm, Ahlstrom/Munksjö
 • Per Swärd, Smurfit Kappa
 • Anita Sjölander, Nordic Paper
 • Per-Ragnar Bergkvist, Dilasso Holding

Styrelsesuppleanter

 • Magnus Björkman, Södra
 • Andreas Mattsson, Billerud
 • Kristina Enander, SCA
 • Sören Petersson, Holmen
 • Johanna Hagelberg, Stora Enso
 • Christian Carlsson, Essity
 • Mattias Wahlgren, Fiskeby Board
 • Kari Staatsen A, AB Hilmer Andersson
 • Claes Andersson, JGA
 • Leo Witick, Sylvamo
 • Magnus Kangas, Mondi Dynäs
 • Robert Dackeskog, Duni
 • Folke Stenvall, Stenvalls Trä
 • Björn Vedin, Aditya Group
 • Magnus Larsson, Fiskarheden