Produktkommitté för trä

pappersmuskel på grön bakgrund

Produktkommitté trä arbetar med medlemmarnas branschgemensamma frågor om produktionsteknik, produktutveckling, standardisering, regelverk och marknadsföring. Kommittén är öppen för alla medlemmar i Svenskt Trä. 

Exempel på aktiviteter

  • Fungerar som diskussionsforum för branschgemensamma frågor.
  • Medverkar till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träområdet.
  • Driver utveckling och standardisering inom automatisk virkessortering.
  • Initierat vetenskapliga studier om fukt och inverkan av fukt i trä under produktion, lagring, transport, och byggnation samt spridning av resultaten.
  • Agerar som referensgrupp inom svensk och europeisk standardisering för sågade trävaror.
  • Verkar som länk mellan akademisk forskning och medlemsföretagen.
  • Sprider kännedom om produktionsteknik och trämaterialets möjligheter till industri och kunder.
  • Bidrar till att förmedla marknadsstatistik från Svenskt Trä och Skogsindustrierna till medlemsföretagen.

Anders Svensson, Vida Wood Timber (ordförande)

Anders Pettersson, SCA Wood

Cecilia Carlsson, Stora Enso Wood Products

Daniel Färdeman, Norra Timber

Hans Westermark, Wood Support

Johan Hagman, Moelven Industrier

Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner

Jouko Mäkimattila, Setra Group

Magnus Angsås, Södra Timber

Mats Grindestam, Holmen Timber

Max Andersson, Bergkvist-Insjön

Pär Granström, AB Karl Hedin

Stefan Smedberg, Sandåsa Timber

Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber

Kommittéansvarig

Mathias Fridholm, Senior rådgivare, Svenskt Trä