Tillgänglighetsredogörelse

Så många som möjligt ska kunna använda skogsindustrierna.se. Här beskrivs hur sajten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi jobbar med att åtgärda dessa brister i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka allmänna frågor till vår kontaktsida eller ring oss på telefon 08-762 72 60.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG. 

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Bristande tillgänglighet vad gäller bildkommunikation exempelvis avsaknad av bildattribut, text i bild och alternativtext.
  • En del av våra filmer saknar text.
  • Många av våra artiklar och statistikprodukter har ett sammanhållande namn, men publiceras som delmängder i olika tidsperioder. De unika sidorna som publiceras får då ofta samma länktext, men unika adresser. Vi arbetar aktivt för att det inte ska ske på nyproducerat material, men det finns en del äldre material som i första hand syns på våra etikettsidor och i sök.

Vår ambition är att hela tiden förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar med detta löpande.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter granska skogsindustrierna.se.

Senaste bedömningen gjordes i oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2023.