El och energi

Skogsindustrin är en energiintensiv bransch. Både el och värme används i stor omfattning. Samtidigt är skogsindustrin Sveriges största tillverkare av bioenergi och till 50 procent självförsörjande på förnybar el. Så här ser Skogsindustrierna på de politiska processer som är aktuella just nu.