”Vi kan planera skogsbruket med högre precision”

Karin Öhman, professor i skoglig planering vid Sveriges lantbruksuniveristet, undersöker hur man kan använda de stora datamängder som finns om skogen i olika planeringsprocesser.

– Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest utvecklar vi planeringsmodeller som minskar risken för framtida skador till följd av klimatförändringarna. Vi har lyssnat på vad branschen efterfrågar och tagit fram riskindex som visar på skogens känslighet att drabbas av skador, till exempel granbarkborre eller storm. Vi har även tagit fram planeringsmodeller som kan användas för att förstå vilka bestånd som är bäst att avverka om man vill ta hänsyn till risken att omgivande bestånd drabbas av vindskador, säger Karin Öhman.

Nu fortsätter arbetet med att utveckla planeringsmodeller för heltäckande data, framför allt data på rastercellnivå.

– Denna typ av högupplösta data gör att vi kan planera skogsbruket med högre precision. Genom att utveckla modeller med hög detaljeringsgrad är vår vision att kunna bedriva planeringsprocesser med bättre måluppfyllnad för både naturvård och virkesproduktion, säger Karin Öhman.