Träfiberns internationella kretslopp

Av svensk produktion går 70 procent av sågade trävaror och hela 90 procent av massa, papper och kartong på export. I dagsläget är EU:s inre marknad störst, men svensk skogsindustri har förmånen att ha kunder i världens alla hörn.

Detta innebär att svenska träfibrer ingår i globala, cirkulära kretslopp. För skogsindustrin är det därför viktigt att insatser för ökad cirkularitet i Sverige och EU väger in den omfattande internationella handeln och dagens fungerande marknad för biobaserade produkter. I likhet med klimatet så känner inte cirkulära kretslopp några nationella gränser.

Färska fibrer och returfibrer – del av samma kretslopp

Det är också viktigt att ha med sig att den färska råvaran och den återvunna råvaran är likvärdig i ett biobaserat kretslopp. Medan Sverige tillför en stor del av den färska fibern kan pappers- och kartongbruk runt om i världen ta in returfiber i sin produktion.

Kraftsamla kring nya återvinningssystem

Ytterligare en aspekt att ha med sig är att det sker en ständig utveckling av nya biobaserade produkter. Dessa behöver stöd i att utforma lika väl fungerande cirkulära återvinningssystem som det idag finns för pappersförpackningar. Ett exempel är att flera svenska skogsindustriföretag har dragit igång återvinning av kläder och annan textil. Här är den största utmaningen att få till en fungerande insamling, på nationell och internationell nivå.