LULUCF-förordningen

Foto: Emil Nordin

EU har antagit nya mål för kolsänkan inom markanvändning och skogsbruk. Nu ska lagstiftningen genomföras i Sverige.

Sverige förväntas leverera unionens största kolsänka på 4 miljoner ton ökad kolsänka till år 2030. För att nå det måste Sverige kombinera tillväxt och andra åtgärder i skogen med insatser från andra sektorer i ekonomin.

Totalt innebär den antagna förordningen för markanvändningssektorn (LULUCF) att målet för kolsänkan har höjts med 15 procent – till 310 miljoner ton koldioxid i EU år 2030.