Debatt

Altinget Debatt: Elstöden får inte diskriminera stora elanvändare

Regeringens förslag till elstöd för företag är nödvändigt, men utformningen uppfyller inte EU-rätten på avgörande punkter.

NWT Debatt: Låt värmländsk skogsindustri vara motorn i den gröna omställningen!

Den gröna omställningen går för långsamt. Nu behöver politiken samverka bättre med ett näringsliv som ser situationens allvar.

ATL Debatt: ”Underskatta inte skogsnäringens klimatnytta”

Våra beräkningar tydliggör att den klimatnytta som skapas när trä ersätter fossila material är helt avgörande.

DI Debatt: Sveriges konkurrenskraft är utmanad – industrin efterlyser ett handslag med regeringen

Det är nu 100 dagar sedan Regeringen tillträdde. Men reformtakten är för långsam. Nu måste takten öka.

Atlinget Debatt: Begränsa inte användningen av skogsrester för produktion av värme och el

"Det är inte ansvarsfullt att försvåra och begränsa användningen av skogsbränslen på det sätt EU-parlamentet föreslår".

DN Debatt: Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien

Nu måste den nya regeringen gasa på i klimatomställningen, i stället för att bromsa in, skriver Skogsindustrierna med flera i DN Debatt.

Altinget Debatt: Dags att effektivisera miljöprövningarna

I väntan på att systemet görs om helt behöver politiken ta ett kliv framåt och förbättra det vi har, skriver Helena Sjögren, miljödirektör.

”Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver”

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur.

ATL Debatt: Brandbekämpningen måste ha resurser att klara ett torrt 2022

Tidigare vårar och varmare somrar, på grund av klimatförändringarna, ökar behovet att hindra att skog brinner upp till ingen nytta.

Altinget Debatt: Industrin bromsar inte omställningen – det gör politiken

Sverige har alla förutsättningar att nå nettonollutsläpp, men det går för långsamt skriver Skogsindustrierna i Altinget Debatt.

1 2 3 Nästa