Debatt

Atlinget Debatt: Begränsa inte användningen av skogsrester för produktion av värme och el

"Det är inte ansvarsfullt att försvåra och begränsa användningen av skogsbränslen på det sätt EU-parlamentet föreslår".

DN Debatt: Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien

Nu måste den nya regeringen gasa på i klimatomställningen, i stället för att bromsa in, skriver Skogsindustrierna med flera i DN Debatt.

Altinget Debatt: Dags att effektivisera miljöprövningarna

I väntan på att systemet görs om helt behöver politiken ta ett kliv framåt och förbättra det vi har, skriver Helena Sjögren, miljödirektör.

”Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver”

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur.

ATL Debatt: Brandbekämpningen måste ha resurser att klara ett torrt 2022

Tidigare vårar och varmare somrar, på grund av klimatförändringarna, ökar behovet att hindra att skog brinner upp till ingen nytta.

Altinget Debatt: Industrin bromsar inte omställningen – det gör politiken

Sverige har alla förutsättningar att nå nettonollutsläpp, men det går för långsamt skriver Skogsindustrierna i Altinget Debatt.

Altinget Debatt: Skogsindustrin ryter till om nya spelregler i skogen

Fyra representanter från skogsindustrin kritiserar en nyordning som innebär att varje enskild fågel ska skyddas.

Aftonbladet: Naturvården i svenska skogen är på rätt väg

Replik från Skogsindustrierna om skogen och klimatet

TN: Dråpslaget - Snart står skogsföretagare utan försörjning

Alla vilda fåglar i skogen ska fridlysas och skyddas enligt Skogsstyrelsen. Skogsindustriernas skogsdirektör Linda Eriksson kommenterar.

DN Debatt. ”Omöjligt att ta hänsyn till varenda fågel i skogen”

Fyra representanter från skogsindustrin: Skogsstyrelsen har aviserat en ”ny ordning”, där varje enskild fågel ska skyddas.

1 2 3 4 5 Nästa