Produktkommitté för massa och papper

statifikerat papper på blå bakgrund

Kommittén ska stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft genom att hävda papper och alla typer av vedfiber som material, verka för en hög och kostnadseffektiv återvinning av returpapper, förhindra diskriminerande styrmedel och verka för att det inte uppstår hinder för befintliga och nya produkter i framtiden.

Anders Brolin, Stora Enso (ordförande)

Ann Moberg , Stora Enso

Ann Britt Nilseng, Billerud

Carina Larsson, Stora Enso

Catharina Andersson, Fiskeby Board

Emelie Mastera, Metsä Tissue

Erik Tollander, Smurfit Kappa

Eva Lindström, SCA

Eva Thuresson, Södra

Jonas Adler, Metsä Board

Jonas Dahlqvist, Artic Paper

Jonas Larsson, Södra

Lars-Erik Enarsson, SCA

Mattias Grahn, Mondi Group

Mikael Wahlgren, Holmen

Natasha Chorlton, Ahlstrom

Philippe Letzelter, Holmen

Tiina Hammarberg, Smurfit Kappa

Kommittéansvarig

Kai-Yee Thim, Skogsindustrierna