Material och produkter

Skogsindustrin tillverkar förnybara produkter såsom sågade trävaror, byggelement av trä, papper och kartong som bland annat används till förpackningar, textilmassa till klädindustrin, hygienprodukter, biodrivmedel, bioenergi och många andra viktiga vardagsprodukter. Så här ser Skogsindustrierna på aktuella politiska processer som påverkar de produkter vi tillverkar.