Wood Be Better-nätverket

Ett brysselnätverk med fokus på svensk skogsnäring

Skogsindustrierna lanserade under 2020 ett brysselnätverk med fokus på svensk skogsnäring. För att säkerställa en balanserad syn på vad skogen och dess produkter kan bidra med och rätt balans mellan nationell och EU-kompetens krävs engagerade, kunniga och välinformerade svenska röster i Bryssel-debatten.

Skogspolitik är nationell kompetens, vilket det finns en relativt god insikt om i Bryssel. Samtidigt är det ett faktum att skogen och dess produkter i högre grad än tidigare involveras i andra politikområden, där EU har stor befogenhet att lagstifta, t.ex. inom klimat, energi och miljö. Detta kan givetvis innebära både möjligheter och utmaningar för svensk skogsnäring.

Nätverket skapades av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna och bjuder in alla i Bryssel och Sverige som har ett intresse av den svenska skogsnäringen. 

Varje event med nätverket anordnas av en av de tre svenska Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (Moderaterna), Emma Wiesner (Centerpartiet) och Pär Holmgren (Miljöpartiet).

Initiativstagarna till nätverket Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas Brysselkontor, och Mia Crawford, Ansvarig för EU- och internationella frågor, LRF Skogsägarna.