Forsknings- och innovationskommittén

hand håller i trähjälm på grön bakgrund

Ola Schultz-Eklund, Holmen (ordförande)

Dan Olofsson, Stenvalls Trä

Dan Oscarson, Södra

Jerker Jäder, SCA

Lars Videnros, ELE Group

Maria Rylander, Valbotra

Mikael Hannus, Stora Enso

Mikael Nilsson, Billerud

Nils Hauri, Rottneros

Oskar Lindholm, Eksjöhus

Linda Eriksson Representant skogskommittén

Tomas Alsmarker Representant Svenskt Trä

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna