Skogsindustriernas miljödatabas

Diagram på skärm

Skogsindustriernas miljödatabas är ett verktyg för branschen i vårt gemensamma hållbarhetsarbete. Genom de underlag som företagen rapporterar in kan branschen redovisa olika nyckeltal och se hur utvecklingen går.

Gå till Skogsindustriernas miljödatabas

Om miljödatabasens statistik

  • är underlag för remissvar från Skogsindustrierna
  • används för branschens kontakter med departement och myndigheter
  • en delmängd av uppgifterna är publika för att ge intressenter möjligheter att se branschens miljöarbet. 

Vill du som medlem registrera uppgifter i miljödatabasen: logga in här.