Gammal skog

Vad innebär begreppet gammal skog? Får sådan skog avverkas och hur mycket av den typen av skog finns det i Sverige? Ibland kan man höra begreppet gammelskog i debatten. Är det samma sak som gammal skog – det låter ju nästan likadant?

Riksskogstaxeringens inventeringar av ”gammal skog” definierar detta som skog med en medelålder över 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige.

Är gammal skog och gammelskog samma sak?

Nej, faktiskt inte, om man ska vara petig, även om det är lätt att tro det eftersom det låter så lika. Gammal skog är en definition som används av Riksskogtaxeringen, som då alltså menar en skog där trädens medelålder är över 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige. Begreppet gammelskog används ibland i debatten, men det finns ingen definition på exakt vilken skog man menar då, vilket gör diskussionen otydlig.

Blir det mer gammal skog i Sverige?

Ja, mängden gammal skog ökar i Sverige enligt Riksskogstaxeringen, som gör uppskattningar av hur mycket skog det finns i Sverige och hur skogarna är beskaffade. Skattningarna grundar sig på objektiva inventeringar av oftast återkommande stickprovsytor, och dessa inventeringar har skett årligen sedan 1923 – alltså i mer än 100 år.

Under 1900-talet minskade arealen skog med en medelålder över 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige enligt Riksskogstaxeringen. Men den förändrade inriktningen på svensk skogspolitik som infördes 1994 har börjat ge effekt och nu har andelen skog som är äldre än 140 respektive 120 år ökat med 80 procent sedan början av 1990-talet.

Är det tillåtet att avverka gammal skog?

Det finns inget förbud mot att avverka gammal skog så länge den inte är skyddad eller har andra restriktioner mot brukande. I Sverige har vi istället ett skydd för att inte avverka alltför unga träd och i Skogsvårdslagens definieras därför en lägsta slutavverkningsålder. Men många skogsägare är måna om sina äldre skogar för att gynna den biologiska mångfalden. Att en skog är gammal betyder dock inte att den alltid har höga naturvärden.