Svensk skog

Foto: Ola Kårén skogslandskap ranasjöhöjden ramsele

Gran och tall är de vanligaste trädslagen i den svenska skogen – som kan se ganska olika ut i olika delar av vårt avlånga land.

Jämfört med många andra länder, finns det mycket natur i Sverige. Bara 3 procent av marken är bebyggd eller anlagd, och 70 procent av ytan är täckt av skog. Det gör Sverige till Europas mest skogrika land.

Den svenska skogen växer dessutom bra. Idag finns det dubbelt så mycket virke i den svenska skogen som för hundra år sedan. Det beror på ett långsiktigt fokus på återplantering efter avverkning och skötselåtgärder som främjar skogens tillväxt. Träden står också tätare och växer snabbare.

Gran och tall är vanligast

De vanligaste trädslagen i den svenska skogen är gran och tall. I södra Sverige är skogarna mindre än i norr och här finns fler arter av lövträd. I norr är skogarna större, med färre trädslag, och det är oftast glesare mellan träden. Till följd av växtförutsättningarna kan träden i södra Sverige i genomsnitt, växa dubbelt så fort som de gör i norra Sverige. 

Skogen norr om Dalälven ligger i det boreala barrskogsbältet. Det är ett skogsekosystem som sträcker sig som ett band över hela norra jordklotet – från Sibirien i öster via Finland, Sverige och Norge, och sedan vidare med Skottland över till Nordamerika. Även om det förstås finns stora skillnader, till exempel när det gäller klimat och hur marken ser ut, är det i stort sett en och samma skogstyp i hela området.

Långa tidsperspektiv

En skog i Sverige växer sakta jämfört med skogar längre söderut, och det dröjer därför länge innan en skog får avverkas. Enligt skogsvårdslagen måste till exempel ett bestånd som domineras av barrträd vara minst mellan 45 och 100 år gammal innan den avverkas, beroende på var i landet den växer. Bok får föryngringsavverkas tidigast vid 80 år och ek vid 90 år.