Textil

Textilmassa av cellulosa, eller dissolvingmassa som det också kallas, är ett nygammalt teknikområde där marknaden växer snabbt. Behovet av mer hållbara och fossilfria material som kan ersätta det fossila ökar. Textil av trä har potentialen att vara en av lösningarna i att ersätta oljebaserade textilier.

Idag dominerar kläder baserade på fossila material som olja. Tyg av cellulosa kan användas både som ett alternativ, eller som ett komplement till bomull och syntetfibrer av fossila material. Till höger kan du läsa om några exempel från våra medlemmar.

Så här blir trä till textil:

  1. Massavirket levereras från skogen till bruket
  2. Veden sönderdelas och renas till en ren cellulosamassa, så kallad dissolvingmassa.
  3. Dissolvingmassan rivs upp, blandas med vatten och lösningsmedlet NMMO, och blir till en trögflytande lösning.
  4. Lösningen trycks genom små, små hål och blir till fibrer.
  5. Av fibrerna görs ett garn.
  6. Garnet stickas eller vävs till ett tyg som färgas
  7. Så - nu har vi ett tyg som kan sys till valfritt plagg!

Några exempel på textil av trä:

  • Viskos

Produceras främst av cellulosa från skogen, både barr- och lövträd. Råvaran kan också komma från andra biobaserade råvaror som bambu. Även bomull kan återvinnas till viskos.

  • Modal

Tillverkas på ungefär samma sätt som viskos och har liknande egenskaper, men fibrerna är starkare i vått tillstånd. Modal tillverkas alltid av bokträ.

  • Lyocell

Har en miljövänlig, cirkulär tillverkningsprocess. Kemikalierna återanvänds till 99 procent och kan dessutom brytas ner av naturen. Kallas även Tencel.

Foto: Kerstin Jonsson