Cirkularitet

Foto: Skogsindustrins kretslopp. Från skog till produkt, till återvinning och nya produkter.

Det finns redan många exempel i vår vardag där träfibern används på ett cirkulärt sätt. Dessutom skapar innovationer nya möjligheter inom en rad olika områden. Fibern i din pappersmugg kan användas om och om igen – om du passar på att återvinna den.

Träfibrer kan också användas i textilåtervinning, där flera spännande utvecklingsprojekt pågår just nu. Inom byggnadssektorn ökar intresset för att återanvända material och nya tekniker gör det möjligt att bygga på befintliga byggnader för att minska både koldioxidutsläpp och negativ påverkan av stadsbilden. 

Ett aktivt skogsbruk och produkter som görs av trä skapar helt enkelt förutsättningar för en sluten loop som tar upp, binder in och lagrar koldioxid. Det blir ett naturligt cirkulärt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen.