Nyheter

EU-parlamentets miljöutskott har röstat om skogsnäringens framtid

EU-parlamentets miljöutskott har tagit ställning till bland annat regler om markanvändning i skogen, bioenergi och utsläppshandel.

Infrastruktursatsningar viktigare än någonsin för Sverige och svensk industri

Industrins parter lyfter tre centrala prioriteringar: underhåll av befintlig infrastruktur, elektrifiering och ny isbrytarflotta.

ATL Debatt: Brandbekämpningen måste ha resurser att klara ett torrt 2022

Tidigare vårar och varmare somrar, på grund av klimatförändringarna, ökar behovet att hindra att skog brinner upp till ingen nytta.

Ändring av artskyddet före midsommar

En ändring i artskyddsförordningen är att vänta inom ett par månader. Det sa landsbygdsministern efter sitt tal på Forum för Bioekonomi igår

”Vi måste se skogsbrukets hela klimatnytta”

–Vi ser bara ena halvan av skogsbrukets klimatnytta medan klimatnyttan som uppstår när skogsprodukter ersätter fossila produkter är osynlig.

46 procents ökning på 30 år - klimatnyttan av skoglig bioekonomi

Den svenska skogsnäringen har bidragit starkt till att Sveriges totala klimatutsläpp har minskat kraftigt de senaste 30 åren.

Altinget Debatt: Industrin bromsar inte omställningen – det gör politiken

Sverige har alla förutsättningar att nå nettonollutsläpp, men det går för långsamt skriver Skogsindustrierna i Altinget Debatt.

Svenska sågverk stöttar Europa

Konkurrensen om trävaror blir tuffare när europeiska köpare, som tidigare har importerat från Ryssland, söker nya leverantörer.

SCA:s Ulf Larsson ny ordförande för Skogsindustrierna

Ulf Larsson, vd och koncernchef för SCA, har valts till ny ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna.

Energiministern: ”EU måste bli bättre på att använda bioenergi”

Kriget i Ukraina visar att EU inte kan hindra användningen av fossilfria bränslen genom överdrivna krav, säger energiministern.

1 2 3 4 5 Nästa