Nyheter

Framtidstro i Sundsvall efter SCA:s miljardinvestering

Skatteintäkter för 1,5 miljarder i Västernorrland motsvarar välfärdsavtrycket från Skogsindustriernas, Transportföretagens och Industriarbetsgivarnas...

Konjunkturavmattning påverkar svensk skogsindustri

Utmaningar kopplat till konjunkturavmattning och barkborreangrepp präglar utvecklingen inom svensk skogsindustri.

Åkerier drabbas när Trafikverket nekar förlängda dispenser

Skogsindustrierna vädjar om en förlängning av dispenserna för 74-tonslastbilar hos Trafikverket.

Carina Håkansson ordförande i FAO-organ

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson har valts till ordförande för ACSFI, som är ett rådgivande organ för FAO:s arbete med hållbart...

Jägarnas Riksförbund och svenskt skogsbruk i överenskommelse om jakt och skogsbruk

Jägarnas Riksförbund och svenskt skogsbruk i överenskommelse om jakt och skogsbruk.

Dalunde vill se en EU-skatt på plast

När EU-kandidater frågades ut om EU-kopplade frågor om skog och bioekonomi föreslog Mp:s Jakob Dalunde en skatt på plast.

Den svenska LULUCF-planen har antagits

Kommissionens Pierre Schellekens bekräftar att den plan för LULUCF som Sverige rapporterat in har antagits av EU-kommissionen.

Intensiva år för skogen i EU

Stor samsyn när fyra tongivande EU-parlamentariker reflekterar över utgången i frågor som har stor påverkan på den svenska skogsnäringen.

Reflektioner inifrån kommissionens arbete

Pierre Schellekens beskriver en intensiv mandatperiod då kommissionen lyckats genomföra i princip samtliga 43 punkter i Energiunionen.

Därför är skogen en EU-fråga

Att skogen är en nationell angelägenhet påpekas ofta. Varför hamnar då skogsfrågor på EU:s bord?

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se