Nyheter

Skogsindustrierna välkomnar åtgärder för ökad skogstillväxt

Linda Eriksson: "Det är glädjande att vi har landat i konkreta åtgärder som sammantaget kan ge en ökad tillväxt i skogen."

Bredare syn på omställning behövs i European Green Deal

Klimatfrågan kommer dominera arbetet i Bryssel de närmaste åren men kommissionen får inte missa materialsubstitutionens roll.

LULUCF landar i fokus på kolinlagring

Sverige kan komma att behöva köpa krediter från andra EU-länder för att fortsätta avverka skog upp till den nivå som är långsiktigt hållbart

Europeisk skogsindustri överens om bioekonomisk forskningsagenda

Den europeiska skogsnäringens forskningsagenda för 2030. Inspel till EU:s kommande stora forskningssatsning Horizon Europe.

Från vänster: Erik Perzon på RISE, Maria Baldin från Södra och Jennie Rosén från Swedish Fashion Council.

Samarbete nyckeln för hållbar textilindustri

För att skapa en helt cirkulär textilindustri krävs gränsöverskridande samarbeten. Maria Baldin, Jennie Rosén och Erik Perzon i samtal.

Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter

Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Nu startar åtta organisationer ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av SEI.

Bra initiativ kring nyckelbiotoper

Skogsindustrierna ställer sig bakom förslaget att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan från markägaren.

Stam mot krona

Kommentar: 27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Kort kommentar från Skogsindustrierna på de 27 politiska förslag som Fossilfritt Sverige presenterade 28 oktober.

Svensk skogsindustri känner av vikande global konjunktur

Rådande konjunkturläge bidrar till kännbara effekter för svensk skogsindustri.

Bioekonomistrategin hetaste frågan på riksdagen

Sveriges kommande bioekonomistrategi fick stort utrymme på Bioekonomiriksdagen i Göteborg.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se