Nyheter

Kan förnybar textil från skogen bidra till en hållbar modeindustri?

Med en ständigt växande industri och en stor inverkan på världens resurser är modebranschen i stort behov av att använda hållbara material.

Efterfrågan på klimatsmarta material gynnar skogsindustrin

Svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018 med rekordhöga exportpriser. Den globala konjunkturen har vänt neråt, men skogsindustrin förväntas...

Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Helena Sjögren – ny miljödirektör på Skogsindustrierna

Helena Sjögren byter uppdrag inom Skogsindustrierna. Hon släpper ansvaret för bioenergi och tar över rollen som miljödirektör.

LULUCF-frågan landade rätt

Miljö- och Jordbruksutskottet har fastställt hur referensnivån för skogsavverkning ska rapporteras till EU.

ATL Debatt: Skogen vill bidra till hundra procent

Regeringen diskuterar en tolkning av LULUCF-förordningen som begränsar skogsavverkningen utifrån historiska avverkningsnivåer.

Tillväxten i ekonomin bromsar in

I dag publicerades Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Den föll återigen och visar...

Bioekonomin gör starkt avtryck i överenskommelsen

Skogsindustrierna välkomnar att riksdagen har utsett en statsminister och att Sverige får en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan...

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna

Viktig dom om fjällnära skogar

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till flera markägare.

Bioekonomin kan växa genom ökad skogsforskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel.

Forskningsagendans dag 2019

Forskningsagendans dag 2019: Så skapar forskningen konkurrenskraft

Den 9 januari 2019 arrangerade Skogsindustrierna för tredje gången den uppskattade forskningsdagen på ett fullsatt IVA, Stockholm.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se