Nyheter

Claes Holmqvist, Marie Johansson och Magnus Thor.

Ny forskningsagenda presenteras

Idag presenteras Skogsnäringens nya forskningsagenda på Forskningsagendans dag i Stockholm.

Elstöd till företag godkänt – stora elanvändare utesluts

Energimarknadsinspektionen har idag godkänt ansökan om elstöd till företag. Ansökan har justerats med ett tak på drygt 22 miljoner kronor.

De ger uttjänta julgranar nytt liv

PRESSMEDDELANDE Modedesigner Ida Klamborn och konstnär Peter Lindberg skapar verk av julgranar. Resultatet kommer att visas i april.

Elstöd till företag dröjer – görs om

Det är välkommet att regeringen skyndsamt tar fram ett nytt förslag för ett generellt stöd till svenska företag, om än ett sent stöd.

Förändrat utsläppshandelssystem kan ge ökade fossila utsläpp

Ett positivt steg i rätt riktning, men europaparlamentarikern Emma Wiesner beklagar att 95 procents regeln för biomassa ligger kvar.

12 förslag – så kan vi utveckla en mer cirkulär ekonomi 

Företrädare för textil- trä och förpackningsindustrin som listar tolv önskade åtgärder inom förpackningar, textil och träbyggande i en brans

Synen på blånat konstruktionsvirke behöver förändras

Blånat virke är svårt att sälja i Sverige och Europa. Sågverken vill se en attitydförändring. Vi har intervjuat några av dem.

Garnlav, en lav som främst lever i barrträdsmiljöer.

LRF: ”Tolkningarna av COP15 blir avgörande”

På COP15 står konkreta målsättningar om skydd av natur och åtgärder för att minska förlusten av djur och växter på agendan.

Skogens kraft – en av lösningarna i elkrisen

Hur skogen och skogsindustrin kan stärka tillgången på fossilfri el och energi i elkrisen, var temat under tisdagens seminarium i Riksdagen.

SLU: ”Trädens tillväxt är avgörande”

En ny forskningsstudie från SLU visar att det är den växande skogen som är avgörande för kolbalansen i de brukade områdena i norra Sverige.

1 2 3 4 5 Nästa