Nyheter

Skogsnäringen partner i svenska paviljongen på Expo2020

Paviljongen ingår i området med tema på hållbarhet och ska visa på skogens många värden.

Nu är Skogsindustrierna på plats permanent i Bryssel

Den 1 oktober invigdes Skogsindustriernas kontor i Bryssel med ett välbesökt Öppet Hus.

"European Green Deal" kan bli viktig för skogsindustrin

Hur ser förslaget till ny EU-kommission ut ur ett skogsindustriperspektiv? Anna Holmberg har gjort en första sondering.

Sverige har passerat målet för avsatt skog

Linda Eriksson hälsade välkommen till Virkesforum, Skogsindustriernas heldagsseminarium om virkesförsörjning.

Bioekonomiskt inspel till Horizon Europe

Bioekonomi, skogsbruk och produkter från skogsråvara behöver få en egen del i kommande EU-utlysningar för forskningsmedel.

Johan tar över energifrågorna på Skogsindustrierna

Johan Bruce har anställts som energidirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna satsar på kompetensförsörjning genom nyinrättad roll

Skogsindustrierna inrättar ny tjänst inom området och rekryterar Carl Moser som ska arbeta med kompetensförsörjning inom högre utbildning.

Sverker Danielsson tillträder som programchef för Mistra Digital Forest

Den 12 augusti tillträdde Sverker Danielsson som programchef för det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

IPCC-rapporten ger samsyn om skogens roll för klimatet

I IPCC:s specialrapport lyfts klimatnyttan med ett hållbart skogsbruk och att den avskogning som sker i delar av världen måste upphöra.

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se