Nyheter

Paradigmskifte för skogsindustrin?

Ett minskat globalt utbud och ett högt kostnadsläge har gett ett nytt läge för branschen, visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

Rahel Belatchew

”Trä är ett fantastiskt material och rätt i tiden”

– Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning, det är ett förnybart material, säger Rahel Belatchew, chefsartiktekt.

EU:s klimatkommissionär i Sverige för samtal om skogens klimatnytta

Skogens roll i den gröna omställningen var ämnet när EU-kommissionens klimatkommissionär Wopke Hoekstra besökte Sverige.

Viktigt besked om ny artskyddsutredning

Det är positivt att en ny utredning om de nationella artskyddsreglerna tillsätts. Den måste synkroniseras med pågående skogsutredning.

Varför är det så mycket debatt om skogen?

Skogen är ett hett ämne i medierapportering. Det finns flera faktorer som kan förklara varför.

Ursula von der Leyen på besök i svenska skogen

Von der Leyen på studiebesök i svensk skog

För andra gången på kort tid besökte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Sverige med fokus på skogsnäringen.

IUFRO World Congress i Stockholm

Stockholm värd för stor internationell skogskongress

Den 23-29 juni arrangeras världens största skogskongress i Stockholm. Skogsindustrierna medverkar tillsammans med flera medlemsföretag.

Två kvinnor på en produktionsanläggning

Regeringens initiativ ger hopp om effektivare tillståndsprocesser

– Förslaget från regeringen för effektivare tillståndsprocesser är mycket efterlängtat. Fokus ligger precis rätt, säger Helena Sjögren.

EU-kandidaterna svarar på våra frågor inför valet

Skogsindustrierna har intervjuat partiernas EU-kandidater. Här ger vi en överblick av deras svar med extra fokus på skogsrelaterade frågor.

Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar

Skogsindustrierna har låtit göra en undersökning bland 10 000 européer om hur man ser på olika hållbarhetsfrågor.

1 2 3 4 5 Nästa