Nyheter

Kan EU:s handlingsplan ta cirkulär ekonomi till nästa nivå?

Helena Sjögren och Kai-Yee Thim förklarar hur EU: s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi kan bidra till att leverera klimatneutralitet och

Stora värden på spel för näringslivet i norr

Enorma värden står på spel om isbrytningen fallerar – både för den norrländska industrin och för Sverige som exportnation.

EU:s klimatlag: Byta ut fossila material lika viktigt som att binda kol

Anna Holmberg och Mårten Larsson förklarar varför Skogsindustrierna välkomnar EU:s nya klimatlag.

Skogsindustrierna positiva till Naturvårdsverkets genomarbetade förslag till jakttider

Remissvar: Skogsindustrierna positiva till Naturvårdsverkets genomarbetade förslag till jakttider.

Wood Be Better – nytt nätverk i Bryssel

Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna har tillsammans dragit igång ett nätverk för svenskar i Bryssel för ökad kunskap och dialog om skogsre

Kerstin Hallsten Skoginsindustrierna

Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin

I årets första marknadsrapport från Skogsindustrierna analyserar vi utvecklingen under 2019 och blickar framåt.

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lämnar sin post efter sju år.

Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Bioekonomins klimateffekt underskattas av vägvalsutredningen

Effektiva insatser för negativa utsläpp är ökad tillväxt i skogen och ökad materialsubstitution, framhåller Helena Sjögren.

Skogsindustrierna välkomnar åtgärder för ökad skogstillväxt

Linda Eriksson: "Det är glädjande att vi har landat i konkreta åtgärder som sammantaget kan ge en ökad tillväxt i skogen."

Bredare syn på omställning behövs i European Green Deal

Klimatfrågan kommer dominera arbetet i Bryssel de närmaste åren men kommissionen får inte missa materialsubstitutionens roll.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se