Nyheter

Skogsindustrierna satsar på kompetensförsörjning genom nyinrättad roll

Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för den svenska skogsnäringens internationella konkurrenskraft. Därför har Skogsindustrierna inrättat...

Sverker Danielsson tillträder som programchef för Mistra Digital Forest

Den 12 augusti tillträdde Sverker Danielsson som programchef för det åttaåriga forskningsprogrammet Mistra Digital Forest

IPCC-rapporten ger samsyn om skogens roll för klimatet

I IPCC:s specialrapport lyfts klimatnyttan med ett hållbart skogsbruk och att den avskogning som sker i delar av världen måste upphöra.

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år.

Framtidstro i Sundsvall efter SCA:s miljardinvestering

Skatteintäkter för 1,5 miljarder i Västernorrland motsvarar välfärdsavtrycket från Skogsindustriernas, Transportföretagens och Industriarbetsgivarnas...

Konjunkturavmattning påverkar svensk skogsindustri

Utmaningar kopplat till konjunkturavmattning och barkborreangrepp präglar utvecklingen inom svensk skogsindustri.

Åkerier drabbas när Trafikverket nekar förlängda dispenser

Skogsindustrierna vädjar om en förlängning av dispenserna för 74-tonslastbilar hos Trafikverket.

Carina Håkansson ordförande i FAO-organ

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson har valts till ordförande för ACSFI, som är ett rådgivande organ för FAO:s arbete med hållbart...

Jägarnas Riksförbund och svenskt skogsbruk i överenskommelse om jakt och skogsbruk

Jägarnas Riksförbund och svenskt skogsbruk i överenskommelse om jakt och skogsbruk.

Dalunde vill se en EU-skatt på plast

När EU-kandidater frågades ut om EU-kopplade frågor om skog och bioekonomi föreslog Mp:s Jakob Dalunde en skatt på plast.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se