Nyheter

Taxonomin – kommissionen missar klimatnyttan med att använda trä

Skogsbruk finns med i kommissionens färdiga förslag till taxonomi. Däremot har man inte med klimatnyttan av att använda träprodukter.

Regeringen försämrar järnvägssystemet genom för låga anslag till underhåll

Med en ökande underhållsskuld påverkas kvaliteten och förtroendet för transportsystemet negativt.  

DN tecknar missvisande bild av bioenergisektorn

Mårten Larsson välkomnar uppmärksamheten men känner inte igen sig i bilden som DN tecknar av hans bransch.

Rödlistan misstolkas i skogsdebatten

Rödlistan är en värdefull faktakälla men den misstolkas ofta i dagens skogsdebatt, menar Mats Hannerz och Per Simonsson.

Felgrundad mediebild av läget i svenska skogen

– Myten som sprids, jag kallar den ibland för eländes-skildringen, är det dags att slå hål på nu, säger Per Simonsson.

Skogsnäringen – en viktig regional aktör

Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna presenterar nya siffror för branschens bidrag till samhällsekonomin i nysläppt rapport.

Levande skogar behöver bättre preciseringar

Linda Eriksson kommenterar Skogsstyrelsens senaste uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Mediabilden av skogen behöver breddas

Näringslivets Medieinstitut har släppt en rapport som jämförde medierapporteringen av skogsbruk i förhållande till klimat och miljö.

Energimyndigheten spår ökad efterfrågan på bioenergi

Skogsindustrierna tar med sig tre insikter från Energimyndighetens nya långtidsprognos.

Akut behov av nya isbrytare

Sverige måste köpa in nya isbrytare till Östersjön. Politikerna håller med, men någon finansiering är ännu inte säkrad.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se