Nyheter

Skogsindustriernas inspel till EU:s nästa mandatperiod

Skogsindustriernas inspel till EU:s nya politiska program pekar ut fyra områden som behöver prioriteras de kommande åren.

skogslandskap ranasjöhöjden ramsele

”Begränsa inte skogsbruket”

EU har enats om ett ramverk för certifiering av kolkrediter, efter förhandlingar mellan kommission, parlament och ministerråd.

Utmanande skogskonjunktur: Råvara, rekord och rebeller

Den första marknadsrapporten för 2024 visar på nedgång i produktion och utmaningar kopplade till råvara och transporter.

Ny skogsutredning välkomnas

Skogsindustrierna kommenterar regeringens nya skogsutredning.

Skogens hela klimatnytta viktig för EU:s klimatmål 2040

Skogsindustrierna vill att EU:s klimatmål 2040 möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att minska de fossila utsläppen.

Vilka är de största utmaningarna med att återbruka byggmaterial?

Fastighetsföretaget Fabege vill kraftigt skala upp återbruksarbetet i byggbranschen. Därför har man nu öppnat Återbrukshubben.

fraktfartyg på hav

Krisen i Röda havet drabbar svensk export av skogsprodukter

Var tredje fraktfartyg med svenska varor som går genom Suezkanalen fraktar skogsprodukter. Nu hindrar Huthirebellerna trafiken.

Återvinning av vätskekartong behöver öka

Skogsindustrin jobbar aktivt för att öka kapaciteten för återvinning av vätskekartonger i Sverige.

Varför är virke från Norrbotten så populärt i Japan?

Sågverksföretaget Stenvalls trä i Norrbotten exporterar allt mer av sitt virke utomlands, och då i huvudsak till Japan.

EU-kommissionen besökte Sverige

Vid besöket av EU-kommissionens ordförande i Sverige var skog, grön omställning och konkurrenskraft i fokus.

1 2 3 4 5 Nästa