Nyheter

Karl-Henrik Sundström Stora Enso, Lena Ek, Södra, Anna Wiberg, Bioinnovation

EU-beslutsfattare lär om skogsbruk och bioekonomi

Nu ska EU öka sina kunskaper om skogens viktiga roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi.

Vill du jobba för en växande bioekonomi inom EU?

I syfte att öka närvaron i EU tillsätter Skogsindustrierna en tjänst i Bryssel och vi söker nu en person till denna befattning. Vår vision är...

Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer...

KSLA case-utmaning 2018- Jury deltagare och KSLAs medarbetare

Pop up-restaurang på turné i Sveriges storstäder

KSLAs caseutmaning 26-28 oktober 2018

Parlamentets klar med sin position i direktivet om Single-Use-Plastic

Igår röstade EU-parlamentet ja till direktivet om att minska negativa miljöeffekter av engångsprodukter av plast.

Välkommet med bioekonomistrategi för EU – nu efterlyser vi en svensk motsvarighet

Skogsindustrierna välkomnar EU:s uppdaterade bioekonomistrategi. Den visar på viktiga delar i en övergång till ett resurssnålt, cirkulärt och...

Kraftigt ökat värde på skogsindustrins export

Den starka internationella konjunkturen fortsätter att gynna skogsindustrin.

Även mindre förnybart material när EU vill minska plasten

Önskan att minska nedskräpningen och öka materialåtervinningen skulle i praktiken kunna leda till mindre användning av förnybart material.

"Vårt vindkraftstorn är klimatsmart från start"

Modvion har kläckt den fantastiska idén att producera fullskaliga vindkraftstorn i limträ som kan transporteras i moduler.

Kai-Yee Thim Skogsindustrierna.jpg

Kai-Yee tar över produktfrågorna på Skogsindustrierna

Kai-Yee Thim har anställts som direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se