Nyheter

Artskyddsutredningen: Skogsbruk och grön omställning måste vägas in

Vardagen för svenska skogsbrukare skulle bli enklare om EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv infördes som separata lagar i Sverige.

Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Dubbelreglering kan bli följden av förändringar i miljöbalken

Helena Sjögren, Skogsindustrierna talesperson i miljöfrågor, har i dagarna besvarat regeringens remiss på klimaträttsutredningen.

Vi påminner om att Nature spred felaktiga uppgifter om ökade avverkningsnivåer

Svenska myndigheter och forskare har vid ett flertal tillfällen tillbakavisat uppgifter om kraftigt höjda avverkningsnivåer i Sverige och...

NWT: Värna den svenska skogsnäringen

En detaljstyrd europeisk skogspolitik skulle vara katastrofal för svensk skogsindustri, skriver Viveka Beckeman, Per Hidesten mfl.

Isbrytning saknas i budgeten

Hur blir det med finansieringen av isbrytning framåt? I regeringens budgetproposition ges inga besked.

"Vi är beroende av att naturen mår bra"

Linda Eriksson, har tittat på de första två avsnitten i Slaget om skogen, SVT:s nya serie, och efterlyser fler perspektiv.

”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

Klimatomställningen och elektrifieringen går snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre efter.

Budgeten - en jättesatsning på att undanhålla förnybar råvara

Regeringen har presenterat budgetsatsningar för skogen och skogsnäringen. Det är en jättesatsning på att undanhålla förnybar råvara från en värld...

En kalender för framtidens skogsbransch

Föreningen NYKS har tagit fram en ny typ av kalender med kvinnor som faktiskt jobbar i skogen eller i andra yrken inom skogsindustrin.

Viktigt samtal om miljö- och klimatjournalistik

Utgångspunkten är DN:s artikelserie om skogsindustrin, men samtalet handlar i hög utsträckning om miljö- och klimatjournalistik i allmänhet.

1 2 3 4 5 Nästa

Lisa Alexandersson

Ansvarig nyheter, media och näringspolitisk kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se