Träförpackningskommittén

träråvara på blå bakgrund

Svenska tillverkare av träförpackningar var tidigare organiserade i den Svenska Förpackningsföreningen men ingår sedan 2017 i Svenskt Trä.

Träförpackningskommitténs uppdrag är att

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träförpackningsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träförpackningar, förpackningsteknik och dess metoder och möjligheter.
  • Bevakning av normer och bestämmelser inom produktområde träförpackningar samt deltagande i svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
  • Erfarenhetsutbyte i frågor på principiell och övergripande branschnivå deltagande i europeiskt och internationellt branschsamarbete och därtill hörande kontakter med motsvarande organisationer.
  • Vara kontaktorgan på den svenska träförpackningsindustrins vägnar för svenska och internationella frågor.
  • Medverka till förekommande utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träförpackningsområdet.

Samtliga deltagare i Träförpackningskommittén finns att hitta på svensktträ.se 

Träförpackningskommitténs styrgrupp

Edward Sandin, Åsljunga Pallen (ordförande)

Björn Skou Andersen, DTE A/S

Claes Arvidsson, VIDA Packaging

Eva Karlsson, Herrljunga emballage

Oskar Ryno, AB Karl Hedin

Suppleant 

Henrik Morell, Norrlandspall AB

Mattias Ringström, ELE Group

Kommittéeansvarig

Mathias Fridholm, Senior rådgivare, Svenskt Trä