Ägande

Sveriges skogar har en av de mest blandade ägarstrukturerna i världen med privatpersoner, företag och offentlig sektor som exempel. Det finns dessutom en relativt stor frihet inom lagens ramar för hur man brukar sin skog.

Tack vare allemansrätten kan vi vistas fritt i skogar och mark. Men skogen du vistas i har en ägare: det kan exempelvis vara en privatperson, ett skogsbolag eller kommunen. 48 procent av Sveriges skogsmark ägdes år 2022 av privata enskilda ägare. En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resterande ägs av statsliga aktiebolag, staten och övriga privata ägare.

Olika skogsägare har olika visioner för sin skog men med ägarskapet kommer både rättigheter och skyldigheter. Miljöbalken, Skogsvårdslagen och andra lagar reglerar skogsbruket och markanvändningen.