Almedalen

Sverige måste öka takten i omställningen från fossilt till förnybart! Det var ett av teman för Skogsindustriernas seminarier under Almedalsveckan.

Här är seminarier som Skogsindustrierna arrangerade eller där Skogsindustriernas talespersoner deltagit i under Almedalsveckan 2018.

 • Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el
  Anna Holmberg, energidirektör, deltar i Unipers seminarium: Genom elexporten tränger vi ut fossilbaserad elproduktion på kontinenten. Är det en framtidsstrategi för Sverige att förse kontinenten med fossilfri el? Eller ska vi omvänt se varje exporterad kWh som en försutten chans för industrin att producera något som skulle kunna exporteras?
 • Är transporterna en kassako?
  Skattefrågor inom transportsektorn har debatteras på olika sätt över åren. En aktuell fråga är drivmedelsskatter som under mandatperioden har indexerats och även vägslitageskatten (kilometerskatten). Är ska vi ha miljöstyrande skatter eller finansierande skatter? Är lastbilstransporter främst en inkomst källa? Står trafikslagen för sina samhällsekonomiska kostnader eller bör de beskattas hårdare?

 • Stjäla låna eller bara kopiera, ett samtal om äganderätt
  Att ta en julgran i skogen, ladda ner en film eller kopiera designen på en stol är väl inte så farligt, eller? Äganderätten och förutsägbarheten avseende äganderätten är av central betydelse för hela samhället, men också en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera.

 • Så nollar vi utsläppen till 2045
  Carina Håkansson, Skogsindustriernas vd, deltar i Energispektrums seminarium: År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet kommer vi behöva stora mängder el och bioenergi. Har energisektorn de förutsättningar som behövs? Vad är partiernas valvinnande politik?
   
 • Samtidigt i Grums - Vad händer i industrin?
  Varje dag, tar svensk exportindustri matchen på en global marknad. Almedalsveckan är inget undantag. Strax utanför lilla Grums, sker världsledande produktion av förpackningsmaterial, 710 000 ton per år, det mesta går på export. Hur är det möjligt? Och vilka hot finns för fortsatta framgångar?
 • Åkeriernas död – exportens bröd?
  Karolina Boholm, Skogsindustriernas transportdirektör, deltar i Svenska Transportarbetareförbundets seminarium: På svenska vägar råder ett kaos. Ett kaos av olaglig utländsk trafik som pressar ut svenska åkerier i ekonomiska svårigheter. 

 • Biobränslen – tillgång och utmaningar för pelletsbranschen?
  Helena Sjögren, ansvarig bioenergi på Skogsindustrierna deltar i Pelletsförbundet, Svebio seminarium: Sverige har en ambitiös klimatpolitik där bioenergin väntas ersätta allt mer fossilt. Pellets är helt klart en del av denna omställning. Nytt regelverk för förnybar energi är på gång - hur kommer det påverka oss i Sverige?

 • Vad räcker skogen till?
  Carina Håkansson, Skogsindustriernas vd, deltar i Sveriges lantbruksuniversitets seminarium: Anspråken på skogen som resurs i klimatomställningen blir allt mer uttalade. Skogen ska ge flyg- och fordonsbränsle, byggmaterial, papper, kläder och kemikalier, men även biologisk mångfald och friluftsliv. Vad räcker skogen till och vems är ansvaret är att se till att den faktiskt räcker till?
 • Förpackningar kan sätta stopp för världssvälten 
  I Sverige befinner vi oss i egobubblan och tycker att vi får bättre liv utan förpackningar. I andra delar av världen betyder förpackning av mat skillnad mellan liv och död. Industrin diskuterar med forskare hur vi ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt.
 • Hur viktig är industrin för lokal och regional utveckling?
  Industrin finns till största del utanför de stora städerna. Ofta får vi höra att industrin är avgörande om vi vill att hela landet ska leva. Vad händer om industrin avvecklas eller flyttar? Finns det en framtid för svensk industri i Sverige? Hur kan regionen jobba aktivt för att industrin ska växa?

 • Fossilfri industri 2045 – utopi eller verklighet?
  Sveriges riksdag har antagit målet att Sverige ska bli fossilfritt 2045. I dag står industrin för en knapp tredjedel av Sveriges totala utsläpp och samtidigt en majoritet av exporten som bygger vår välfärd. Hur ska industrin bli fossilfri och konkurrenskraftig? Vilken politik tar oss dit?

 • Kampen om biomassan – värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används
  Alla vill ha mer biomassa för att nå fossilfrihet och vi behöver använda råvaran på det sätt som skapar störst värde för både Jordens klimat och Sveriges ekonomi, idag och på sikt. Genom att bygga mer i trä finns lösningar här och nu för hur vi minskar fossilanvändningen. Seminariet är i samarbete med Dagens Industri.

 • EU vill förbjuda engångsbestick i plast – hur påverkar det oss?
  I vår urbana matkultur käkas många grab-and-go-måltider. Det genererar mycket skräp, vilket EU vill ändra på. EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Linnéa Engström (MP) utfrågas i heta stolen.

 • Träd räddar planeten på fler sätt än du tror – om hållbart skogsbruk
  Carina Håkansson, Skogsindustriernas vd, deltar i Piteå Science Parks seminarium: Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperaturökningen måste vi växla spår – vi måste välja fossilfritt. Vi behöver ersätta ändliga råvaror med förnybara. Hur kan vi skapa förpackningar, hus och miljövänligt bränsle från våra träd och samtidigt bedriva hållbart skogsbruk?

 • Medfinansiering, nya lösningar och samarbetsplattform – vad kan EUs transportsamarbete ge dig?
  Karolina Boholm, Skogsindustriernas transportdirektör, deltar i projekt Botniska korridorens seminarium: EUs främsta verktyg för omställning till fossilfria, innovativa transporter är samarbetet inom EUs prioriterade korridorer och medfinansiering till omställning via fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Hur kan regioner, projekt, Sverige och näringsliv få ut maximal nytta av detta samarbete? 
 • Godsstrategi i hamn - men är politiken ur kurs?
  Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamna ofta i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, klimat, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?

 • Nordiska transportutmaningar - måste nationella gränser utgöra hinder?
  Karolina Boholm, Skogsindustriernas transportdirektör, talar vid Nordiska Rådets seminarium om Nordiska transportutmaningar - måste nationella gränser utgöra hinder?  I seminariet medverkar även som talare Stein Erik Lauvås, politiker, Arbeiderpartiet, Norge, Karin Svensson Smith, ordförande (MP) Riksdagens Trafikutskott, Sverige, Matilda af Hällström, rådgivare/moderator, Nordiska rådet och Lars Westin, professor, Umeå universitet, CERUM.