Podd: Framtidens byggbransch är cirkulär

Podd med Amanda Borneke

Podd med Amanda Borneke

tor 03 feb 2022

Återvinning av byggen är en framtidsbransch, menar hållbarhetsexperten Amanda Borneke.
– Om vi jobbar med återbruk i byggbranschen så är EU:s mål för 2050 definitivt möjligt, säger hon.

EU:s mål är att bli den första klimatneutrala världsdelen senast år 2050. Ett fullt rimligt mål, menar Amanda Borneke som gästar Anders Bolling i podden Forum för bioekonomis åttonde avsnitt.  

Amanda Borneke är specialist på cirkulär ekonomi och arbetar som hållbarhetskoordinator på Sweco. Hon kallar sig ofta för ”personlig tränare i hållbarhet” och hennes huvudsakliga uppdrag på Sweco går ut på att hjälpa stora samhällsbyggnadsprojekt att sänka sin klimatpåverkan.  

– Om vi jobbar med återbruk i byggbranschen så är EU:s mål för 2050 definitivt möjligt, säger hon och fortsätter: 

– Bygg och rivningssektorn står för en tredjedel av allt avfall som flödar i Europa just nu. Det är ju resurser som skulle kunna cirkuleras tillbaka in i branschen i stället för att vi tar ut nya resurser från vår planet. 

Amanda Borneke leder just nu en förundersökning för strategi för cirkulärt byggande som Sweco tar fram på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Målet är att ta reda på vilka frågor som är prioriterade i omställningen till ett mer cirkulärt träbyggande.  

– Huvudbudskapet handlar om att bevara det som redan är byggt, förklarar Amanda Borneke i podden.  

– Det räcker inte att bara titta på nybyggnation och på de fastigheter som kommer stå imorgon. Vi måste också titta på de som byggdes för femtio år sedan och se hur vi kan anpassa dem. Vi vill gå igenom renovering och uppgradering av vårt husbestånd, för det är inte många som gjort det innan. 

Cirkulera mer byggavfall 

Byggsektorn har en lång väg att vandra mot ökad cirkularitet. De senaste tio åren har byggsektorn genererat tio miljoner ton avfall, per år. När EU-kommissionen år 2020 antog den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi inkluderade de bygg- och rivningsbranschen i den planen.  

– Det är jättehäftigt, en riktigt bra början, säger Amanda Borneke. 
Lagstiftning behövs, menar hon.

Men hon ser också att företagen har ett stort eget ansvar. 

– Mer uppföljning av den lagstiftning vi har, skulle också behövas på grundläggande nivå.  

Att vara ett cirkulärt företag handlar om att ta ansvar, säger hon.  

I dag utgör delar av lagstiftningen som omgärdar byggbranschen rena hinder för cirkularitet. 

– Lagstiftningen gör det exempelvis klurigt att klassa om trä som är behandlat, impregnerat eller målat. Att se trä som farligt avfall blir ett hinder i omställningen och det går ofta inte att återanvända som byggmaterial i dag, säger Amanda Borneke. 

Investeras i återbruk 

Men är det inte dyrt att ställa om till cirkulärt? Amanda Borneke arbetar hårt för att visa motsatsen och lutar sig på siffror från Swecos analytiker som konstaterar att återbruksinvesteringar för 2022 kommer landa på cirka 14,.2 miljarder kronor. 

– De som jobbar med linjära affärsmodeller får inte ta del av de här investeringsmöjligheterna, säger hon. 

– Varje 1 000 ton avfall i Europa skulle kunna leda till 80 nya jobb. Det finns Ingen annan sektor inom samhällsbyggnad som har sådan tillväxtpotential. Återvinning av byggen är en framtidsbransch, avslutar Amanda Borneke.