Forskningssamverkan inom EU

Skogsindustrierna samarbetar med flera europeiska organisationer.

The Confederation of European Paper Industries, CEPI

 • Representerar europeisk massa- och pappersindustri i EU
 • Läs mer på webbplatsen: CEPI

The European Confederation of Woodworking Industries, CEI-Bois

 • Representerar europeisk trämekanisk industri inklusive sågverk i EU
 • Läs mer på webbplatsen: CEI-Bois

Forest-based Sector Technology Platform, FTP 

 • Europeiskt samarbete för skogligt baserad forskning 
 • En plattform där industrin, skogsägarna och relevanta myndigheter diskuterar gemensamma forsknings- och innovationsbehov
 • Ska möjliggöra riktade investeringar inom forskning, teknologisk utveckling och innovation
 • Läs mer ​på webbplatsen: The Forest-based Sector Technology Platforms

Horizon Europe, EU:s ramprogram för forskning och innovation

International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA 

 • Internationellt institut som bedriver forskning kring aktuella frågor som berör miljö-, teknik och ekonomifrågor
 • Fokuserar främst på sektorsövergripande frågor vilkas omfång gör dem för stora och komplexa att hantera av ett enskilt land eller forskningsfält
 • Svenska deltagande i IIASA koordineras av Formas
 • Läs mer på webbplatsen: IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis