Hela trädet tas tillvara

När ett träd avverkas går inget till spillo. Högsta möjliga förädlingsvärde styr vad som tillverkas av trädets olika delar.

  • Den kraftigaste delen av stammen blir virke till hus och möbler.
  • Den tunnare delen blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil.
  • Trädens toppar och grenar, samt restströmmar från skogsindustrin, går till produkter som bioenergi, biodrivmedel och andra kemikalier.