VD har ordet

Viveka Beckeman

Vd för Skogsindustrierna

Telefon
08-762 79 00
E-post
viveka.beckeman@skogsindustrierna.se