VD har ordet

KRÖNIKA: ”Nu krävs handling för att ta till vara på Sveriges klimatfördelar”

December rymmer två klimatpolitiska hållpunkter med betydelse för den gröna omställningen: COP28 och handlingsplan för svensk klimpolitik.

KRÖNIKA: Kan vi tillsammans förändra världen?

Träden i skogen växer sakta. Därför har vi som jobbar inom skogsnäringen blivit vana vid att se saker ur långa perspektiv.

KRÖNIKA: Dags för konstruktiv debatt om biologisk mångfald

Pajkastning tjänar ingenting till. Forskare har ett ansvar att föra diskussionen framåt i konstruktiv anda.

KRÖNIKA: Vi måste cirkulera mera

"Vi måste bli bättre på att återanvända material, att bygga till och bygga om och branschen har ett stort ansvar"

Mer förenar än skiljer oss åt

"Vi ska fortsätta utveckla vårt miljöarbete och med största sannolikhet lyckas vi bäst vi om vi arbetar tillsammans."

”Artskyddsförordningen måste ändras”

"Det arbetet måste göras nu, det är bråttom", säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

KRÖNIKA: Skogsstyrelsen gör helt rätt

Skogsstyrelsens besked igår har väckt starka känslor inom skogsnäringen. Det är inte konstigt.

KRÖNIKA: Låt oss ta tillvara på skogens fulla potential

One size doesn’t fit all. Vi måste ha olika lösningar beroende på vad som utifrån ett helhetsperspektiv är bäst för miljön.

KRÖNIKA: En sammanfattning av 2021

– Jag räknar med att precis som tidigare år, komma till insikten att det inte tar slut vid nyår. Det kommer ett nytt år med nya möjligheter.

Alexander Orlinge

Presschef

Telefon
+46 8 762 72 32
Mobil
+46 72 207 83 68
E-post
alexander.orlinge@skogsindustrierna.se