Vad är det vi cirkulerar?

I 2020 års handlingsplan för en cirkulär ekonomi lyfter Europeiska kommissionen fram fem principer för cirkulära och hållbara produkter. Dessa kommer att föras in i det kommande Initiativ för hållbara produkter (SPI). Men det ställs inga krav på förnybarhet. Råvaror som är förnybara måste få erkännande och värderas högre.