Material och produkter

Varje dag använder vi produkter och material från skogen. Allt från papper, medicinförpackningar och vätskekartong till höghus och infrastruktur. Med skogsprodukter och material av trä kan vi fasa ut det fossila, samtidigt som vi binder kol.