Presentationer av Forskningsagendans områden

Foto: Skogsindustrierna

Under Forskningsagendans dag presenterade Forskningsagendans processledare om sina olika områden. Här kan du ta del av inspelningarna.

Framtidens fiberbaserade produkter och bioraffinaderier

Claes Holmqvist, senior forskare RISE, Anders Brolin, Director Group Innovation and R&D Stora Enso. Modereras av Mikael Nilsson, Billerud.

Framtidens skog och skogsråvara

Magnus Thor, forsknings- och innovationschef Skogforsk, Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering SCA. Modereras av Ola Schultz-Eklund, Holmen.

Framtidens träprocesser och träprodukter

Marie Johansson, senior forskare RISE, Mikael Svensson, R&D Manager LSAB samt forskare Luleå tekniska universitet. Modereras av Maria Rylander, Valbo Trä.