Om oss

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, ett 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin.