Forskning och innovation

Här hittar du aktuella frågor och områden kopplade till forskning och innovation som Skogsindustrierna arbetar med.