Näringspolitik

Här hittar du kontaktinformation till våra kollegor som arbetar med näringspolitika frågor.

Magnus Berg

Chef för näringspolitiska avdelningen

Telefon
+46 8 762 79 84
E-post
magnus.berg@skogsindustrierna.se

Linda Eriksson

Ansvarig för nationella skogsfrågor

Telefon
+46 8 762 72 09
E-post
linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Kai-Yee Thim

Ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor

Mobil
072-243 04 59
E-post
kai-yee.thim@skogsindustrierna.se

Helena Sjögren

Ansvarig för miljöfrågor

Telefon
+46 8 762 72 35
E-post
helena.sjogren@skogsindustrierna.se

Johan Bruce

Ansvarig för el- och energifrågor

Telefon
+46 8 762 79 83
E-post
johan.bruce@skogsindustrierna.se
Elin Swedlund mot blå bakgrund

Elin Swedlund

Ansvarig för transportfrågor

Telefon
+46 8 762 79 20
E-post
elin.swedlund@skogsindustrierna.se

Mårten O Larsson

Ansvarig för bioenergifrågor

Telefon
+46 8 762 79 96
E-post
marten.olof.larsson@skogsindustrierna.se

Karin Tormalm

Utredare näringspolitiska frågor

Telefon
+46 8 762 79 56
E-post
karin.tormalm@skogsindustrierna.se

Emma Berglund

Ansvarig för skogsfrågor EU och internationellt

Telefon
+46 8 762 79 86
E-post
emma.berglund@skogsindustrierna.se