Skogsutbildningar

​Det finns ett antal olika utbildningar att välja mellan om du är intresserad av skogen, miljö, produktion och teknik. 

 

Plugga skog på SLU

Skogen spelar en nyckelroll i vår framtid! SLU har utbildningarna för dig som vill vara med och utveckla framtidens hållbara skogar och samhälle, oavsett om du vill jobba med skogen eller i skogen! SLU erbjuder dig framtidsutsikter i världsklass eftersom arbetsmarknaden är både stor och mycket god. Du har också goda möjlighet att studera utomlands under din utbildning. Är du intresserad av att få en jägmästarexamen, så får du det genom att välja rätt kurser i kandidat- och masterprogrammen. Här nedanför kan du läsa mer om SLU:s många kandidat- och masterprogram samt vägen till jägmästarexamen!

Läs mer om utbildningen här:

https://www.slu.se/fakulteter/s/om-fakulteten/pluggaskog/ 

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt. Skogsmästarprogrammet är ett yrkesinriktat program på tre år (180 hp). Yrken efter utbildning: skogsinspektor, virkesköpare, produktionsledare, fastighetsmäklare, planläggare, rådgivare, naturvårdare och egenföretagare.

Läs mer om utbildningen här:

https://www.framtid.se/yrke/skogsmastare

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/skogsmastare/

Skogs­kandidat­programmet

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning. Skogskandidatprogram med inriktning Skoglig förvaltning är en treårig utbildning (180 hp) med möjlighet att läsa vidare en master på två år. Utbildningen har en tät koppling till näringslivet och branschen via projekt vilket ger goda kontakter inför framtida arbetslivet. Yrken efter utbildning: virkesköpare, skogsinspektor, skogskonsulent, skogbruksplanläggare och produktionsledare.

Läs mer om utbildningen här:

https://lnu.se/program/skogskandidatprogrammet/

Skog- och träteknik

Trä är det viktigaste förnybara materialet för konstruktion, byggnation, möbler och en mängd olika produkter. Samtidigt krävs hållbar teknik och användning för att skydda miljön. Det här är en av få utbildningar i Sverige som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Detta ger dig möjligheter att vara en viktig del i ett framtida hållbart samhälle. Du lär dig om hur man sköter skogenoch hur skogsskötseln påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. Utbildningen är treårig (180 hp) i Växjö eller på distans, och ger dig en högskoleingenjörsexamen i skogs- och träteknik. Yrken: produktionschef, säljansvarig och inköpare, skogsvårdsledare och platschef.

Läs mer om utbildningen här:

https://lnu.se/program/skog-och-trateknik-hogskoleingenjor/

Skogstekniker

För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och skogsbruk. Gammelkroppa Skogsskola erbjuder Skogsteknikerprogrammet, en tvåårig högskoleutbildning (120 hp) som rustar studenter för att bli kunniga skogstekniker. Här får du inte bara teoretisk kunskap utan även praktisk erfarenhet genom nära samarbete med skogsföretag. Fokus ligger på modern skogsbruksteknik, inklusive mätutrustning och geografiska informationssystem (GIS). Yrken efter utbildning: drivningsledare, virkesköpare, skogsinspektör, skogskonsulent med flera.

Läs mer om utbildningen här:

https://www.gammelkroppa.se/skogstekniker/