Forskningsagendans dag

Foto: Johnér Bildbyrå

På det här eventet presenterar vi prioriterad forskning för skogsnäringen med utgångspunkt i Skogsnäringens forskningsagenda.

Under eventet möts forskare, finansiärer och industrirepresentanter för dialog om viktiga forsknings- och innovationsfrågor inom områdena skog och skogsråvara, träprocesser och träbyggande samt fiberbaserade produkter och bioraffinaderier.

Eventet genomförs fysiskt i Stockholm i januari.