Fossilfri behållare för vårdens farliga avfall

Foto: Oscar Omne

Vårdens avfallsbehållare för riskavfall används bara en gång. Sedan bränns de. Nu har OrganoClick tagit fram en biobaserad behållare som kan ersätta dagens som är tillverkade i fossil plast.

OrganoClick tar just nu fram en riskavfallsbehållare av biokomposit – vad är en riskavfallsbehållare?
Dan: Inom sjukvården behövs behållare som kan omsluta farligt avfall. Det kan handla om smittat blod, andra smittförande föremål, saker som kan vara stickande eller skärande eller saker som skulle kunna vara förgiftande, som läkemedelsrester såsom till exempel cytostatika.

Vad är det för fel på dagens variant?
Maria: I dag görs de av fossil plast. Behållarna är engångsmaterial som bränns, vilket skapar stora koldioxidutsläpp. Bara i Sverige används och bränns tre miljoner behållare per år så skapar vi en variant i ett mer hållbart material kan den göra stor klimatnytta.

Hur ser efterfrågan ut på en mer hållbar produkt?
Dan: Den är stor! Landstingen köper in otroliga mängder så det är väldigt viktigt att vi kan prispressa vår behållare – den får inte kosta mer än en i fossil plast.

Vad är den största utmaningen i utvecklingen av produkten?
Maria: Det vi jobbar med nu är att få till en tillräcklig bra låsningsmekanism – har du väl stängt behållaren ska den inte gå att öppna igen. När vi löst det kommer vi skicka in prototypen för certifiering – då får den genomgå en mängd tester för att se om den klarar fall från hög höjd utan att gå sönder, ösregn, stick- och skärtester och en massa mer.

  • Namn: Maria Wennman
  • Gör: Projektledare på OrganoClicks R&D-avdelning
  • Dröminnovation: "Något som en gång för alla löser problemen med plast i haven."

  • Namn: Dan Blomstrand
  • Gör: Affärsområdeschef för biokompositer, sköter kravställan och kunddialog vid framtagning av nya produkter.
  • Dröminnovation: "Ett bildäck som inte släpper ifrån sig mikroplaster."

Om OrganoClick:

Stockholmsbaserade företaget OrganoClick har tagit fram en slitstark biokomposit som de tillverkar olika produkter av. Kompositen består av över 90 procent cellulosafibrer från exempelvis trä och resten är biobaserade bindemedel från restströmmar från massabruk och livsmedelsproduktion. Projektet med att ta fram en riskavfallsbehållare finansieras av Vinnova och man hoppas ha den ute på marknaden 2021.