Rapporter och prognoser

Foto: Johan Marklund Kampen om biomassan - värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används

Här hittar du marknadsrapporten "Så går det för skogsindustrin" samt forskningsrapporter och analyser som vi har varit involverade i att ta fram.

Marknadsrapport om skogsindustrin

I marknadsrapporten "Så går det för skogsindustrin" som publiceras 3-4 gånger per år, får du den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom svensk skogsindustri. I rapporten utgår våra analytiker från världsmarknaden och zoomar in på Sverige och skogsindustrin.

Prenumerera på marknadsrapporter från Skogsindustrierna

Hantering av personuppgifter*