Rapporter och publikationer

Nedan kan du ladda ner eller beställa fysiska exemplar på Skogsindustriernas rapporter och publikationer.

I marknadsrapporten "Så går det för skogsindustrin" som publiceras 3-4 gånger per år, får du den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom svensk skogsindustri. I rapporten utgår våra analytiker från världsmarknaden och zoomar in på Sverige och skogsindustrin.

Beställ hem ett eller flera fysiska exemplar

Jag vill beställa*
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Användarvillkor*