Om skogsindustrin

Skogen, dess produkter och industri driver på den gröna omställningen i hela samhällen. Här hittar du snabba fakta och statistik, vad skogsindustrin tillverkar och hur industrin arbetar idag.