Om skogsindustrin

Skogsindustrin spelar en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle.