Bli medlem

Foto: Skogsindustrierna hand håller i läsplatta på grön bakgrund

Tillsammans blir vi starkare. Med många medlemmar får vi större tyngd när vi driver intresse- och marknadsföringsfrågor för branschen skogsindustrin.

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Som medlem i Skogsindustrierna är du med och påverkar de näringspolitiska frågor vi driver mot beslutsfattare och myndigheter i Sverige och Europa. 

Skogsindustrierna har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - tillsammans med 49 medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på www.svensktnaringsliv.se/medlem/.

Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera. Vi deltar i debatter, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som rör branschens utveckling och konkurrenskraft. Vi har en tät dialog med våra medlemsföretag genom arbetet i våra kommittéer.

Som enskilt medlemsföretag får du dessutom tillgång till marknadsstatistik, juridisk service (för Svenskt Träs medlemmar) och ekonomiska analyser. Du har också möjlighet att delta i våra större event, som till exempel Skogsnäringsveckan - en mötesplats mellan skogsnäringen och beslutsfattare. 

Som medlem får du möjlighet att ingå i utvecklingen av miljöarbetet inom Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning, SSVL samt ta del av de miljöforskningsrapporter som redan utarbetats.

Genom Svenskt Trä, som är en del av Skogsindustrierna, kan du också engagera dig i arbetet för att öka den globala användningen av trä.

Är ditt företag intresserade av att bli medlemmar? Kontakta vår medlemsadministratör.