Att uppleva skogen

Skogen är för många en plats för återhämtning och friluftsliv. Tack vare ett aktivt skogsbruk tillgängliggörs skogen för allmänheten genom bland annat röjning och skogsvägar.

Vandra, cykla, orientera, tälta, jaga, plocka bär och svamp – ja det finns gott om fritidsaktiviteter vi tycker om att göra i skogen. För många är skogen en plats för eftertanke och reflektion i kombination med motion. Skogens betydelse för rekreation och återhämtning har uppmärksammats på senare tid. Återhämtningsskogar ingår till exempel som en viktig del i rehabiliteringen av människor med olika former av stressrelaterade symptom.

Studier har visat att den mest avkopplande skogstypen är strövvänlig äldre produktionsskog. Den anses trevlig att röra sig i och ger lugn och ro. Finns här utkiksplatser skänker de vandraren en särskild känsla av storslagenhet och ödmjukhet. Åldersmässigt befinner sig denna skog i spannet från sen gallring till slutavverkningsmoget. 

I Sverige har vi en unik tillgänglighet till skogen tack vare Allemansrätten och de insatser som görs av skogsnäringen och andra aktörer.