Framtidsmötet – Skogsindustriernas årliga konferens

Varje år arrangerar Skogsindustrierna konferensen Framtidsmötet, som fokuserar på hur skogsnäringen i ännu högre grad kan bidra till att lösa våra samhällsutmaningar.

Skogsindustriernas årliga konferens Framtidsmötet är en plats för inspiration och diskussion. I fokus står skogen och dess produkter, som är så viktiga för en fortsatt hållbar utveckling. Eventet brukar att äga rum i april i Stockholm.

Framtidsmötet är också tillfället där H.M. Konungen deltar och delar ut priser från Föreningen Skogen och Gunnar Sundblads forskningsfond.

ANMÄLAN TILL ÅRETS MÖTE ÄR NU ÖPPEN!

Framtidsmötet hette tidigare Forum för Bioekonomi.