Framtidsmötet – Skogsindustriernas årliga konferens

Varje år arrangerar Skogsindustrierna konferensen Framtidsmötet, som fokuserar på hur skogsnäringen i ännu högre grad kan bidra till att lösa våra samhällsutmaningar.

Skogsindustriernas årliga konferens Framtidsmötet är en plats för inspiration och diskussion. I fokus står skogen och dess produkter, som är så viktiga för en fortsatt hållbar utveckling. Eventet brukar att äga rum i april i Stockholm.

Framtidsmötet är också tillfället där H.M. Konungen deltar och delar ut priser från Föreningen Skogen och Gunnar Sundblads forskningsfond.

Framtidsmötet hette tidigare Forum för Bioekonomi.